30.04.2019

Maliyyə hesabatları

Rayon təhsil şöbəsi maliyyə fəaliyyətinin nəticələri barədə hesabatları elektron versiyada təqdim edir.

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat,  Maliyyə fəailiyyətinin nəticələri haqqında hesabat, Xalis aktivlər, Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat , İzahlı qeydlər.


Açar sözlər: