Boyat kənd B. Həşimov adına tam orta məktə

Ünvan: Boyat kəndi

Telefon: (021 26) 61- 2- 66

Cəngən kənd tam orta məktəb

Ünvan: Cəngən kəndi

Telefon: (021 26) 57- 2- 54

Ərəbqardaşbəyli kənd S. Süleymanov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ərəbqardaşbəyli kəndi

Telefon: (021 26) 63- 1- 09

Aşağı Surra kənd Z. Əsgərov adına tam orta məktəb

Ünvan: Aşağı Surra kəndi

Telefon: (021 26) 64- 2- 98

Qədimkənd kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qədimkənd kəndi

Telefon: (021 26) 62- 3- 67

Astanlı kənd A. Cəfərov adına tam orta məktəb

Ünvan: Astanlı kəndi

Telefon: (021 26) 44- 1- 53

Abasallı kənd H. Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Abasallı kəndi

Yuxarı Qaramanlı kənd R.Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Qaramanlı kəndi

Telefon: (021 26) 53- 2- 75

Şirvanlı kənd İ. Babayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Şirvanlı kəndi

Telefon: (021 26) 67- 2- 11

II Qaralı kənd tam orta məktəb

Ünvan: II Qaralı kəndi

Telefon: (021 26) 53- 2- 19

Mürsəqulu kənd İ. Səfərov adına tam orta məktəb

Ünvan: Mürsəqulu kəndi

Telefon: (021 26) 68- 3- 09

Mirzəqurbanlı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Mirzəqurbanlı kəndi

Kürkənd kənd V.Soltanov adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Kürkənd kəndi

Telefon: (021 26) 3- 22- 26

Kürqarabucaq kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Kürqarabucaq kəndi

Telefon: (021 26) 53- 2- 06

Yeniqışlaq kənd A. Dadaşov adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Yeniqışlaq kəndi

Telefon: (021 26) 59- 1- 16