1  S.İmanov adına şəhər 1 saylı tam orta məktəb A.Cəfərov küçəsi 2 2 Ə.Piriyev adına şəhər 2 saylı tam orta məktəb IV məhəllə 3 N.Gəncəvi adına şəhər 3 saylı tam orta məktəb H.Əliyev prospekti 4 E.Həbibov adına şəhər 4 saylı tam orta məktəb N. Gəncəvi küçəsi 23 5 Ə.Cəfərov adına Bankə qəsəbə 1 saylı  tam orta məktəb Ə. Məmmədov küçəsi 6 S.Vurğun adına Bankə qəsəbə 2 saylı  tam orta məktəb Ə. Məmmədov küçəsi 8 7 Ş.Orucov adına  Həsənabad qəsəbə tam  orta məktəb Həsənabad qəsəbəsi 8 R.Gözəlov adına  Xıllı qəsəbə 1 saylı tam  orta məktəb Xıllı qəsəbəsi 9 F.Quliyev adına Xıllı qəsəbə 2 saylı tam  orta məktəb Xıllı qəsəbəsi 10 Z.Əsgərov adına  Aşağı Surra kənd  tam orta məktəb Aşağı Surra kəndi 11 S.Kərimov adına  Qədimkənd kənd  tam orta məktəb Qədimkənd kəndi 12 T.İsmayılov adına Mirqurbanlı  kənd tam  orta məktəb Mirqurbanlı  kəndi 13 A.Cəfərov adına  Astanlı kənd tam orta məktəb Astanlı kəndi 14 F.Həziyev adına Xolqarabucaq kənd tam orta məktəb Xolqarabucaq kəndi 15 Ə.Səmədov adına Qırmızıkənd kənd tam orta məktəb Qırmızıkənd kəndi 16 M.Bəşirov adına Qaçaqkənd kənd  tam orta məktəb Qaçaqkənd kəndi 17 Xəzər kənd tam orta məktəb Xəzər kəndi 18 Q.Nuralıyev adına Xolqaraqaşlı kənd  tam orta məktəb Xolqaraqaşlı kəndi 19 B.Həşimov adına  Boyat kənd  tam orta məktəb Boyat kəndi 20 C.Əhmədov adına Cəngən kənd tam orta məktəb Cəngən kəndi 21 R.Əliyev adına Yuxarı Qaramanlı kənd tam orta məktəb Yuxarı Qaramanlı kəndi 22 II Qaralı kənd tam orta məktəb II Qaralı kəndi 23 Kürqarabucaq  kənd ümumi orta məktəb Kürqarabucaq  kəndi 24 İ.Sadıqov adına Qaraqaşlı kənd  ümumi orta məktəb Qaraqaşlı kəndi 25 F.Mayılov adına Şorkənd kənd  ümumi orta məktəb Şorkənd kəndi 26 E.Rəhmanov adına Aşağı Surra kənd  ümumi orta məktəb Aşağı Surra kəndi 27 R.Babayev adına Xoltəzəkənd  kənd ümumi orta məktəb Xoltəzəkənd  kəndi 28 Aşağı Qaramanlı kənd ümumi orta məktəb Aşağı Qaramanlı kəndi 29 Xolqaraqaşlı kənd  ümumi orta məktəb Xolqaraqaşlı kəndi 30 V.Soltanov adına Kürkənd kənd  ümumi orta məktəb Kürkənd kəndi 31 M.Sadıqov adına 1 saylı  Mayaq  kənd  tam orta məktəb 1 saylı  Mayaq  kəndi